"ACTUS znaczy ROZWÓJ"

Witam na stronie ACTUS Usługi Edukacyjne Marzanny Krajewskiej.

Oferuję Państwu profesjonalne usługi edukacyjne w zakresie:

1. Organizowania i prowadzenia różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, terapeutów, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników Domów Pomocy Społecznej. Przygotowuję i prowadzę także warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

2. Działalności wspomagającej edukację - zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone niekonwencjonalnymi metodami w prywatnym gabinecie terapeutycznym (terapia pedagogiczna i manualna ze szczególnym nastawieniem na pracę z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w tym praca z emocjami, integracja odruchów, wykorzystanie niekonwencjonalnych metod edukacyjno-terapeutycznych).

3. Opracowywania materiałów szkoleniowych w formie opracowań zwartych (np. skryptów), programów, narzędzi pomiaru dydaktycznego, pisanie i zarządzanie projektami edukacyjnymi, redagowanie pism użytkowych itp.

Szanowni Państwo,
szkolenia realizuję na indywidualne zamówienie klienta. Proszę o wybranie szkolenia z oferty szkoleń lub określenie celów tematyki i grupy uczestników, wówczas opracuję indywidualną ofertę, dokładnie odpowiadająca Państwa zapotrzebowaniu. Czas szkolenia dostosowuję do potrzeb i specyfiki szkoły/placówki (od 2 do 20 godzin zgodnie z wcześniejszym ustaleniem). Na Państwa życzenie prowadzę szkolenia w siedzibach szkół i placówek lub organizuję szkolenia wyjazdowe. Istnieje również możliwość modyfikowania programu szkolenia z proponowanej przeze mnie oferty edukacyjnej zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Zapraszam do współpracy

Marzanna Krajewska